Curaçao

16-January-2012 12:14

Betame bir süredir Curaçao (Kurasao okunur) adasında bulunuyor.

Curaçao, Karayip denizinde Venezuela yakınında bulunan Hollanda Antillerinin nüfus ve alan olarak en büyük adasıdır. Ada kuzeybatı ile güneydoğu doğrultusunda uzanır ve yıl boyunca Kuzeydoğudan esen rüzgarlara karşı bir koruma oluşturup elverişli ve koylar sunar yelkencilere.

Yakın zamana kadar Shengen vizesi ile girilebilen Hollanda antilerine dahil Curaçao adasında 2005`te yapılan bir halk oylamasında, arada Hollanda Antilleri olmaksızın doğrudan Hollanda`ya bağlanılması yönünde oy kullanılmışsa da daha sonra bu kararın uygulanması ertelenmiştir. Ne var ki, Shengen vizesinin geçerliliği kaldırılmıştır.

Ada nüfusunun çoğunluğunun yaşadığı Willemstad adanın ve Hollanda Antillerinin başşehridir.

1499 yılında Kristof Kolomb`un kaptanlarından Alonso de Ojeda tarafından keşfedilen Curaçao, 1634`te eline geçtiği Hollanda`nın 17. yüzyılda köle ticaretinde oynadığı liderliğe paralel olarak Karaiblerin en büyük köle deposu haline dönüşmüştü. Afrikadan getirilen köleler Amerika kıtasındaki sahiplerine buradan sevk ediliyordu.

Bir süre İngiliz kontrolüne de geçen ada 1920 ila 1930`larda aldığı göçlerle farklı kültürlerin buluştuğu bir ergime potasına dönüştü. Hollanda Antilerindeki diğer adalar ile birlikte 1954 yılında koloni statüsü, Hollanda Krallığı içinde özerk bir yönetim haline dönüştü.

20. yüzyıl başlarında Venezuela petrolünün işlendiği rafinerilerle önem kazanan ada, daha sonra Venezuela`nın kendi rafineri kapasitesini genişletmesiyle bu önemini yitirmiştir.
Son yıllarda turizm ve kıyı balıkçılığı ada ekonomisinde önem kazanmıştır.

Dönem dönem gerçekleşen Hint, Avrupalı, Afrikalı, Asyalı ve Arap etkileri, adanın bu günkü eşsiz kültürel yapısının oluşmasında rol oynamıştır.

Farklı teoriler olmakla birlikte Curaçao adının, adaya İspanyollar tarafından bir dönemde takılmış Corason (kalp) adından dönüşmesi sonucu olması yüksek bir olasılıktır.
Adada 140 bin kişi yaşar. Nüfusun çoğunluğu Afrika kökenli olup Arap (Lübnan), Çin, Hint, Avrupa, Kolombiya ve Venezuela kökenliler de yaşamaktadır